11.กำหนดให้ x และ y แทนปริมาณความเข้มข้นของสารที่แสดงในตารางข้างล่าง 
สสารในข้อใดควรจะเป็นยูเรียและกรดอะมิโนตามลำดับ

สาร

ของเหลวใน Bowman's Capsule,กรัม / ลิตร

ของเหลวใน Collecting Duct,
กรัม / กรัม
x
x
x
o

o
x+y
x
x

1.    ก และ ง                    2.    ข และ ก
3.   
ค และ ข                    4.    ง และ ค

ไปข้อ 12        เฉลยละเอียด

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


FastCounter by bCentral

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
thaigoodview@hotmail.com