21.จากภาพแสดงก้านใบฤาษีผสมผ่าตามยาว (1) หมายเลข 2-5 
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนำ 1. ไปแช่ในสารละลายซูโครสที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน
 ข้อใดเรียงลำดับการเปลี่ยนแปลงของก้านใบที่อยู่ในสารละลายซูโครส
ที่มีความเข้มข้นจากต่ำไปหาสูงได้ถูกต้อง

                                                                    1.    3 , 4 , 2 และ 5                                                   2.    3 , 5 , 2 และ 4
                                                                    3.   
5 , 3 , 4 และ 2                                                   4.    5 , 2 , 4 และ 3

ไปข้อ 22                     เฉลยอย่างละเอียด

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


FastCounter by bCentral

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
thaigoodview@hotmail.com