31.จากไดอะแกรมของเซลล์ มีโครงสร้างใดบ้างที่บ่งชี้ว่าเซลล์นี้ไม่ใช่เซลล์พืช

                                                                                  1.    A กับ B                                   2.    C กับ E
                                                                                  3.   
D กับ G                                  4.    A , B กับ C

ไปข้อ 32                เฉลยอย่างละเอียด

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


FastCounter by bCentral

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
thaigoodview@hotmail.com