51.วิวัฒนาการเกิดขึ้นได้เร็วในสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมากกว่า
พวกที่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเป็นเพราะเหตุใด

                                                                1. ผลิดลูกหลานได้มากกว่า
                                                               
2. มีโอกาสอยู่รอดได้ดีกว่า
                                                                3. ก่อให้เกิดความแปรผันทางพันธุกรรมได้มากกว่า
                                                               
4. ก่อให้เกิดความเตชันของยีนส์ได้มากกว่า

ไปข้อ 52           เฉลยอย่างละเอียด

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


FastCounter by bCentral

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
thaigoodview@hotmail.com