61.ความสัมพันธ์ของ A และ B ในกราฟน่าจะเป็นแบบใด

                                                                            1.    Predation
                                                                            2.   
Commensalism
                                                                            3.   
Protocooperation
                                                                            4.   
mutualism

ไปข้อ 62                      เฉลยอย่างละเอียด

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com