71. ถ้าใส่สารละลายกลูโคสที่ติดสลากด้วย C14 ให้กับยีสต์ในหลอดทดลอง
 เมื่อนำไปตรวจในเวลาต่อมาจะพบ C14 ในสารใด

                                                                                                            1.    C3H4O3
        
                                                                                                   2.    CH3.OH
            
                                                                                               3.    C3H6O3
                
                                                                                           4.    C2H5.OH

ไปข้อ 72             เฉลยอย่างละเอียด

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com