81.ตารางข้างล่างแสดงอัตราการหายใจของชายและหญิงที่โตเต็มวัยในสภาพต่าง ๆ

  อัตราการหายใจ (ครั้ง/นาที)
เพศชาย เพศหญิง


นอนหลับ
นั่ง
วิ่ง
สูบบุหรี่

12
18
40
22
14
20
45
25


ข้อสรุป ก. การวิ่งมีผลทำให้เพิ่มอัตราการหายใจเฉพาะผู้หญิง
ข. การสูบบุหรี่กระตุ้นการหายใจในทั้งสองเพศ
ค. อัตราการหายใจไม่ขึ้นต่อเพศ
ง. อัตราการหายใจเปลี่ยนแปลงตามสภาพของร่างกาย
ข้อใดที่ไม่ใช่ข้อสรุป / หรือผลของการทดลองในตารางนี้    

                                                                    1.    ก และ ค
                                                                    2.    
ก และ ง
                                                                    3.    
ข และ ค
                                                                    4.    
ข และ ง

ไปข้อ 82            เฉลยอย่างละเอียด

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com