82.การที่น้ำมันปริมาณมาก ๆ ในสงครามอ่าวเปอร์เซียทะลักลงสู่ทะเล 
มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำในทันทีอย่างไร

                                                                                            1.      ก่อให้เกิดเชื้อโรค                                        
                                                                                            2.      
อุณหภูมิเพิ่มสูงถึงขีดอันตราย  
                                                                                            3.      
ผลิตอาหารและหายใจไม่ได้    
                                                                                            4.      
เพิ่มปริมาณสารพิษในน้ำ

ไปข้อ 83                                 เฉลยอย่างละเอียด

คคุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com