.ข้อ  21

คำตอบที่ถูกต้อง  ข้อ  3
เหตุผล ความเคยชินที่นกกางเขนจะต้องทำทุกเช้าเมื่อเห็นพระอาทิตย์ขึ้น