.

.


ข้อ 
52

คำตอบที่ถูกต้อง  ข้อ  2
เหตุผล เมื่อผสมปลาสลิดขนาดเล็กลงไปในบ่อ  จะพบว่า  รุ่นลูกจะมีการเกิดปลาสลิดใหม่  ขนาดตัวยังเล็กอยู่  และขนาดปลาสลิดที่
เป็นพ่อ - แม่ตัวโต  จะมีขนาดความยาวขึ้นอีก
.