.

.


ข้อ 
81

คำตอบที่ถูกต้อง  ข้อ  1
เหตุผล โลหิตจางเพราะขาดวิตามิน  E
เลือดออกตามไรฟันเพราะขาดวิตามิน  C
ในนมมีแร่ธาตุ  :  คัลเซียม , ฟอสฟอรัส , แมงกานีส , โซเดียม  และโปรตัสเซียม
ในนมมีวิตามิน  :  A , D , B2  และ  B12

.