.

71.  หลังจากบริโภคอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตปริมาณสูง  ควรจะพบมีปริมาณของอินซูลินสูงที่บริเวณใดใน  1  ชั่วโมงต่อมา

                                                                                                   1.   pancreatic  duct  
                                                                                                   2.   hepatic  vein
                                                                                                   3.   pulmonary  vein
                                                                                                   4.   hepatic  portal  vein

เฉลยอย่างละเอียด       ไปข้อ 72.


...จัดทำโดย  พิมศิริ ใจภักดี...

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com