.

72.  หน้าที่สำคัญของเหล็กในพืชสีเขียวคืออะไร

                                                                                        1.   เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟีลด์
                                                                                        2.   ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ลำต้น
                                                                                        3.   เป็นคะตะลิสต์สำหรับสร้างคลอโรฟีลด์
                                                                                        4.   เพิ่มความแข็งแรงให้  cell  wall

เฉลยอย่างละเอียด      ไปข้อ 73.


...จัดทำโดย  พิมศิริ ใจภักดี...

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com