.

91.  จากการบันทึกความดันในช่องอกตามกราฟ  ช่วงใดที่มีการสูดลมหายใจเข้าปอด

  

                                                                                                                  1.   Ι
                                                                                                                  2.   ΙΙ
                                                                                                                  3.   ΙΙΙ
                                                                                                                  4.   ΙV

เฉลยอย่างละเอียด      ไปข้อ 92.


...จัดทำโดย  พิมศิริ ใจภักดี...

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com