.

            92.  ในการตรวจดูเซลล์ของใบสาหร่ายหางกระรอกภายใต้กล้องจุลทรรศน์  ถ้าหยดสีซาฟรานินลงไปแทน  10  %  NaCl
       
            จะพบการเคลื่อนที่ของอะไร  และเป็นแบบใด  

                                                                               1.   คลอโรพลาสต์  เคลื่อนที่แบบไซโคลซิส
                                                                               2.   คลอโรพลาสต์  เคลื่อนที่แบบแอกทีฟทรานสปอร์ต
                                                                               3.   อนุภาคของสารภายในเซลล์  เคลื่อนที่แบบการแพร่
                                                                               4.   อนุภาคของสารภายในเซลล์  เคลื่อนที่แบบบราวเนียน

เฉลยอย่างละเอียด       ไปข้อ 93.


...จัดทำโดย  พิมศิริ ใจภักดี...

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com