ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาชีววิทยาปี 2540

1.ถ้ารับประทานแซนด์วิชปลาทูนาและสลัดผักสด  โมเลกุลในอาหารชนิดใดที่ไม่ถูก  oxidise  ในกระบวนการหายใจแบบใช้  
  O2  เพื่อสร้าง  ATP

ก. sucrose
ข. lipids
ค. nucleic  acid
ง. amino  acid

 

ไปข้อ 2  จาก 15 ข้อ

จัดทำโดย  ปิยะพร  พัฒนาสิทธิเสรี

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com