ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาชีววิทยาปี 2540

62.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกลุ่มสิ่งมีชีวิตขั้นสุดท้าย ( climax community )

ก. มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดและมีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม
ข. 
มีการถ่ายทอดพลังงานหลายทิศทางอย่างซับซ้อน
ค. 
พลังงานที่ได้รับสมดุลกับพลังงานที่สูญสิ้นไป
ง.
พลังงานที่ได้รับเข้าสู่ระบบมากกว่าพลังงานที่ถูกใช้ไป

 

ไปข้อ 63  จาก 15 ข้อ

จัดทำโดย  ปิยะพร  พัฒนาสิทธิเสรี

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com