ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาชีววิทยาปี 2540

63.การที่อึ่งอ่างขณะส่งเสียงร้อง  มีการพองตัวใหญ่ขึ้น  มีสาเหตุมาจากข้อใด 

ก. ปอดมีอัลวีโอขนาดใหญ่
ข. ปอดมีความยืดหยุ่นมาก
ค. ไม่มีกล้ามเนื้อกระบังลม
ง.  มีกล้ามเนื้อท้องบางมาก 

 

ไปข้อ 64  จาก 15 ข้อ

จัดทำโดย  ปิยะพร  พัฒนาสิทธิเสรี

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com