ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2530

วิชา สังคมศึกษา

 

1. การอบรมระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สังคมต้องการถ่ายทอดอะไรให้แก่สมาชิกได้เรียนรู้

                                                                                                         1. บรรทัดฐาน
                                                                                                         2. วัฒนธรรม
                                                                                                         3. ค่านิยม
                                                                                                         4. ประเพณี     

ไปข้อ 2. จาก 100 ข้อ

จัดทำโดย... น.ส. วรวรรณ  ลือบูรณะรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000 www.thaigoodview.com All rights reserved.
thaigoodview@hotmail.com