ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2530

วิชา สังคมศึกษา

 

2. ข้อใดไม่ถือว่าเป็นปัญหาสังคมสำหรับสังคมไทย

                                                                                            1. การลักลอบตัดเศียรพระพุทธรูป
                                                                                            2. การมีภรรยาน้อยของผู้ชายไทย
                                                                                            3. นักเรียนยกพวกตีกัน
                                                                                            4. วัยรุ่นติดยาเสพติด
    

ไปข้อ 3. จาก 100 ข้อ

จัดทำโดย... น.ส. วรวรรณ  ลือบูรณะรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com