ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2530

วิชา สังคมศึกษา

 

3.รัฐบาลชุดที่ปกครองประเทศขณะนี้ มีความชอบธรรม เพราะเหตุผลข้อใด

                                                                                 1. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
                                                                                 2. เข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมาย
                                                                                 3. ได้รับการยอมรับจากปวงชนทั่วไป
                                                                                 4. มีนายกรัฐมนตรีที่มีคุณสมบัติเป็นผู้นำที่ดี

ไปข้อ 4. จาก 100 ข้อ

จัดทำโดย... น.ส. วรวรรณ  ลือบูรณะรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com