ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2530

วิชา สังคมศึกษา

 

4. กฎหมายชนิดใดที่ไม่ต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ

                                                                                                       1. พระราชกฤษฎีกา
                                                                                                       2. พระราชกำหนด
                                                                                                       3. พระราชบัญญัติ
                                                                                                       4. รัฐธรรมนูญ

ไปข้อ 5. จาก 100 ข้อ

จัดทำโดย... น.ส. วรวรรณ  ลือบูรณะรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com