ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2530

วิชา สังคมศึกษา

 

5. แร่อโลหะที่มีอยู่มากในประเทศไทย และนำรายได้เข้าประเทศมากชนิดหนึ่งในปัจจุบันคือข้อใด

                                                                                              1. รัตนชาติ
                                                                                              2. ฟลูออไรด์
                                                                                              3. แมงกานีส
                                                                                              4. น้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

ไปข้อ 6. จาก 100 ข้อ

จัดทำโดย... น.ส. วรวรรณ  ลือบูรณะรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com