ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2530

วิชา สังคมศึกษา

 

         11. ตัวอย่างของวิถีชาวบ้านของคนไทยได้แก่ข้อใด

                                                               1. การไหว้ การรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก การไปวัดในวันพระ
                                                               2. การไหว้ การรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
                                                               3. การไหว้ การไปวัดในวันพระ ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
                                                               4. การไหว้ การไปวัดในวันพระ การขับขี่ต้องมีใบขับขี่
    

ไปข้อ 12. จาก 100 ข้อ

จัดทำโดย... น.ส. วรวรรณ  ลือบูรณะรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com