ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2530

วิชา สังคมศึกษา

 

21. ชาวกรุงเทพฯ นิยมเล่นว่าวที่ท้องสนามหลวงระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน ลมที่พัดอยู่ในช่วงนี้คือลมอะไร

                                                                                                  1. ลมข้าวเบา
                                                                                                  2. ลมตะเภา
                                                                                                  3. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
                                                                                                  4. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ไปข้อ 22. จาก 100 ข้อ

จัดทำโดย... น.ส. วรวรรณ  ลือบูรณะรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com