ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2530

วิชา สังคมศึกษา

 

22. กระแสน้ำเย็นที่ทำให้สภาพลมฟ้าอากาศของประเทศสหภาพแอฟริกาใต้ ไม่ร้อนจัดทำให้เป็นที่อยู่อาศัย ชองชาวผิวขาวที่สำคัญแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา

                                                                                                        1. กระแสน้ำเบงกิวลา
                                                                                                        2. กระแสน้ำฮัมโบลท์
                                                                                                        3. กระแสน้ำคานารี
                                                                                                        4. กระแสน้ำโมซัมบิค

ไปข้อ 23. จาก 100 ข้อ

จัดทำโดย... น.ส. วรวรรณ  ลือบูรณะรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com