ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2530

วิชา สังคมศึกษา

 

31. ถ้าหากจะมีการวัดมุมอาซิมุทของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ห่างไปจากกรุงเทพฯ จะได้ค่าอาซิมุทประมาณเท่าไร

                                                                                       1. อาซิทมุมระหว่าง 0 - 90 องศา
                                                                                       2. อาซิทมุมระหว่าง 90 - 180 องศา
                                                                                       3. อาซิทมุมระหว่าง 180 - 270 องศา
                                                                                       4. อาซิทมุมระหว่าง 270 - 360 องศา

ไปข้อ 32. จาก 100 ข้อ

จัดทำโดย... น.ส. วรวรรณ  ลือบูรณะรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com