ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2530

วิชา สังคมศึกษา

 

32. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 5 เมตร มีระยะห่างจากปากอ่าวไทย เป็นระยะทาง 70 กิโลเมตร ความลาดเอียงของภูมิประเทศนี้เท่าไร

                                                                                               1. 7 เปอร์เซนต์ หรือ 4 องศา
                                                                     
                         2. 0.007 เปอร์เซนต์ หรือ0.004 องศา
                                                                   
                            3. 7 เปอร์เซนต์ หรือ 0.004 องศา
                                                                                      
        4. 0.007 เปอร์เซนต์ หรือ 4 องศา

ไปข้อ 33. จาก 100 ข้อ

จัดทำโดย... น.ส. วรวรรณ  ลือบูรณะรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com