ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2530

วิชา สังคมศึกษา

 

41.คำกล่าวข้างล่างนี้ข้อใดเหมาะสมที่สุดในการนำมาใช้เป็นข้อเตือนใจเพื่อส่งเสริมบุคคลิกภาพของเยาวชน

                                                                                                   1. ไม่ควรเป็นคนรกโลก  
                                                                                                   2. มารดาบิดาเป็นพรหมของลูก
                                                                                                   3. คนดีมิใช่ดีมาแต่กำเนิด
                                                                                                   4. เสียชีพอย่าเสียสัตย์เข้าวัดบวชใจ
  

ไปข้อ 42. จาก 100 ข้อ

จัดทำโดย... น.ส. วรวรรณ  ลือบูรณะรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com