ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2530

วิชา สังคมศึกษา

 

51. ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่อะไรในระบบเศรษฐกิจ
                                                                   1. ขายพันธบัตรรัฐบาล 
                                                                   2.
โอนเงินระหว่างธนาคารกับเอกชน
                                                  
                3. ควบคุมปริมาณเงินของประเทศ เพื่อให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
                                                                   4.
ดำเนินนโยบายทางด้านการเงิน ควบคุมอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ระดับต่ำ

ไปข้อ 52. จาก 100 ข้อ

จัดทำโดย... น.ส. วรวรรณ  ลือบูรณะรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com