ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2530

วิชา สังคมศึกษา

 

52. ข้อความใดต่อไปนี้ที่แสดงถึงความหมายของปริมาณเงิน
                                                                                       1. ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และเงินที่อยู่ในมือรัฐบาล
                                                                                       2. ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และเงินฝากกระแสรายวัน
                                                                                       3. ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และบัตรเครดิต 
                                                                                       4. ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และเงินออมทั้งหมด

ไปข้อ 53. จาก 100 ข้อ

จัดทำโดย... น.ส. วรวรรณ  ลือบูรณะรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com