ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2530

วิชา สังคมศึกษา

 

62. ชาวโรมันประสบความสำเร็จน้อยที่สุดในด้านใด
                                                                                                           1. เลขคณิต
                                                                                                           2. วรรณกรรม
                                                                                                           3. แพทยศาสตร์
                                                                                                           4. จิตรกรรม

ไปข้อ 63. จาก 100 ข้อ

จัดทำโดย... น.ส. วรวรรณ  ลือบูรณะรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com