ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2530

วิชา สังคมศึกษา

 

71. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การค้าของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองมากคืออะไร
                                                                             1. มีสัมพันธภาพอันดีกับประเทศจีน
                                                                             2. ระบบ " พระคลังสินค้า " ที่มีประสิทธิภาพ
                                                                             3. ระบบผูกขาดทางการค้าของพระมหากษัติย์
                                                                             4. ได้ชาวจีนที่ชำนาญทางการค้าเป็นเจ้าพนักงานการค้า

ไปข้อ 72. จาก 100 ข้อ

จัดทำโดย... น.ส. วรวรรณ  ลือบูรณะรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com