ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2530

วิชา สังคมศึกษา

 

72. ข้อใดที่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของพัฒนาการการเมืองไทย
                                                                   1. การกราบบังคมทูลขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2427
                                                                   2. การปฏิรูปการปกครองแผ่นดินสมัยรัชกาลที่ 5
                                                                   3. ความพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครอง ร.ศ.130
                                                                   4. การสร้าง " ดุสิตธานี " เพื่อทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตย

ไปข้อ 73. จาก 100 ข้อ

จัดทำโดย... น.ส. วรวรรณ  ลือบูรณะรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com