ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2530

วิชา สังคมศึกษา

 

81. ประพฤติตนตามข้อใด จะพบความสุชได้มากที่สุด

                                                                                    1. รู้จักประพฤติตนไม่ละเมิดกฎหมายบ้านเมือง
                                                                                    2. รู้จักทำความดีละเว้นความชั่วต่างๆ
                                                                                    3. รู้จักควบคุมและกำจัดกิเลสตัณหา 
                                                                                    4.
รู้จักเข้าร่วมในพิธีกรรมทางศาสนาเป็นครั้งคราว

ไปข้อ 82. จาก 90 ข้อ

จัดทำโดย... น.ส. วรวรรณ  ลือบูรณะรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com