ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2530

วิชา สังคมศึกษา

 

82.  ลัทธิใดที่ไม่ได้วิวัฒนาการมาจากสมัยพระเวท

                                                                                                      1. ลัทธิโยคะ 
                                                                                                      2.
ลัทธินับถือตรีมูรติ   
                                                                                                      3.
ลัทธินับถือพระศิวะ  
                                                                                                      4. ลัทธินับถือพระวิษณุ

ไปข้อ 83. จาก 90 ข้อ

จัดทำโดย... น.ส. วรวรรณ  ลือบูรณะรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com