ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2530

วิชา สังคมศึกษา

 

91. การทำความคิดอ่านให้ถูกและดีตามหลักพระพุทธศาสนานั้น จะต้องอาศัยหลักการ 2 อย่างคือข้อใด

                                                                                       1. รู้จักคิดค้นและคบหาคนดีแนะนำ 
                                                                                       2. รู้จักใช้ความรู้และคบหาคนฉลาดแนะนำ 
                                                                                       3. รู้จักไตร่ตรองและคบหาท่านผู้รู้แนะนำ
                                                                                       4. รู้จักริเริ่มและคบหาคนรอบคอบแนะนำ 

ไปข้อ 92. จาก 100 ข้อ

จัดทำโดย... น.ส. วรวรรณ  ลือบูรณะรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com