ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2530

วิชา สังคมศึกษา

 

92. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดแสดงธรรมชาติมนุษย์ที่แท้จริงตรงตามคำสอนในอริยสัจ 4

                                                           1. ชีวิตเหมือนสายลมแสงแดด ผันแปรได้ ไม่แน่นอน
                                                           2. ชีวิตเหมือนข้างขึ้นข้างแรม มีสุขบ้างทุกข์บ้างสลับกันไป
                                                           3. ชีวิตเหมือนพยับแดดหรือเหมือนฟองน้ำไม่ยั่งยืนหาแก่นสารมิได้
                                                           4. ชีวิตเป็นสิ่งประหลาดมหัศจรรย์เกิดขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันทำลายธรรมชาติของโลก 

ไปข้อ 93. จาก 100 ข้อ

จัดทำโดย... น.ส. วรวรรณ  ลือบูรณะรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com