เนื้อหา

การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้
สำหรับนักเรียนชั้น ทุกระดับชั้น

 

 

ผู้จัดทำ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

วันที่นำเสนอ

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545

ปรับปรุงครั้งที่ 1

 

 

 

 คำแนะนำและกำลังใจ

 กรุณาคลิกที่นี่

 

 

 เชิญท่านเข้าสู่เว็บเพจนี้ โดยคลิกที่นี่

 

 

จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน