beach_banner_l_4_3.gif
beach_banner_l_1_6.gif
beach_banner_l_1_1_4.gif
beach_banner_l_2_4.gif
 

 

 

จากใจ......ผู้จัดทำ
 

ข้าพเจ้านางสาว มณธิชา    รัตนพงศ์ภักดี   และ   นางสาว วิธาร    ชนะเจริญชัยกุล  

นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพฯ

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 

                ได้ร่วมกับจัดทำเวบที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับท้องทะเลที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นที่น่าสนใจเป็นอันมาก รวมถึงการนำข้อมูลในการท่องเที่ยวมาจัดรวมไว้เพื่อสะดวกแก่ผู้สนใจทุกท่านที่กำลังต้องการข้อมูลในการท่องเที่ยวเพิ่มเติม ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวบที่พวกเราได้จัดทำนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจ  หากมีข้อผิดหลาดประการใดก้อขออภัยมา ณที่นี้ด้วย

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย
นางสาวมณธิชา รัตนพงศ์ภักดี เลขที่ 6
นางสาววิธาร ชนะเจริญชัยกุล เลขที่ 34
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานครฯ
Copyright(c) 2006 Ms.Monthicha Rattanapongpakdee,Ms.Vitarn Chanacharoenchaikul All rights reserved