beach_banner_l_4_3.gif
beach_banner_l_1_6.gif
beach_banner_l_1_1_4.gif
beach_banner_l_2_4.gif
 

 

 

fall_2.gif       fall_1.gif       fall_4.gif       fall_5.gif     
ข้อมูลทั่วไป
หาดชะอำ
 
images4_2.jpg 
 

                อำเภอชะอำ อยู่ห่างจากตัวเมือง  41 กม.  มีทางแยกซ้ายเข้าชายหาด ระยะทางประมาณ 2 กม.  เป็นชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรี เดิมชะอำเป็นเพียงตำบลหนึ่ง ขึ้นอยู่กับอำเภอ หนองจอก แต่ภายหลังที่หัวหินมีชื่อเสียง ที่ดินแถบชายทะเลถูกจับจองหมด พวกเจ้านายชั้นผู้ใหญ่สมัยนั้น จึงพยายามหาสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ โดยการนำของสมเด็จกรมพระยานราธิปประพันธ์พงศ์ และได้ พบว่าหาดชะอำเป็นชายหาดที่สวยงามไม่แพ้หัวหิน ชะอำจึงเริ่มเป็นที่รู้จักตั้งแต่นั้นมา ชะอำได้รับการพัฒนาเจริญเติบโตขึ้น และยกฐานะเป็นอำเภอจนปัจจุบัน  

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                     ที่มา   www.thaiways.net

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย
นางสาวมณธิชา รัตนพงศ์ภักดี เลขที่ 6
นางสาววิธาร ชนะเจริญชัยกุล เลขที่ 34
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานครฯ
Copyright(c) 2006 Ms.Monthicha Rattanapongpakdee,Ms.Vitarn Chanacharoenchaikul All rights reserved