ทรอมโบน

 

 

 

        ทรอมโบน [Trombone]

 ทรอมโบน [Trombone] ประกอบด้วยหลอดยาวๆ เป็นปากเป่าและปากบานมีหลอดซ้อนสำหรับชักเข้า-ออก ให้มีระยะยาวสั้นเพื่อเปลี่ยนเสียงอย่างรวดเร็วฟังตื่นเต้นเร้าใจใช้บรรเลงในวงออร์เคสตร้า แจ๊ส และวงเครื่องทองเหลืองเสียงของทรอมโบนดังคล้ายๆ ฮอร์น แต่มีช่วงกังวานเนื่องจากเสียงไม่ค่อยจะสดใส จึงเหมาะที่จะทำเป็นเสียงแหบๆเหมือนคนเป็นหวัด หรือเสียงอ้อๆแอ้ๆได้ดีมากทรอมโบนมีเสียงที่ทุ้มกว่าทรัมเป็ตจึงมีคนกล่าวว่าเป็นเบสของทรัมเปต

 

                                                                                        3d_darkbg_d_click_15.gifหน้าแรก

 

จัดทำโดย
นางสาวตรีทิพย์  โรจน์ประเสริฐกุล นางสาวธนัชพร  ดำรงวิเศษพาณิชย์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss.Threethip  Rojprasertkul  Miss.Tanatporn  Dumrongvisetpanit  

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com