ทูบา

 

 

 

         ทูบา [Tuba]

 ทูบา [Tuba] เป็นเครื่องดนตรีทองเหลืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจึงให้เสียงต่ำสุดในจำพวกเครื่องทองเหลืองนี้ส่วนมากใช้เป่าตอดเป็นจังหวะและทำเสียงประสานไม่เคยปรากฏว่ามีใครอุตริเอาทูบามาเป่าเดี่ยว

 

                                                                                                                         3d_darkbg_d_click_15.gifหน้าแรก

 

จัดทำโดย
นางสาวตรีทิพย์  โรจน์ประเสริฐกุล นางสาวธนัชพร  ดำรงวิเศษพาณิชย์ ์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss.Threethip  Rojprasertkul  Miss.Tanatporn  Dumrongvisetpanit  

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com