พิคโคโล  รีคอร์ดเดอร์

 

      

 

        พิคโคโล [Piccolo]

 พิคโคโล [Piccolo]เป็นเครื่องเป่าลมไม้ที่จัดอยู่ในจำพวกไม่มีลิ้น ลักษณะเหมือนฟลุตแต่เล็กกว่า ความยาวประมาณ 12 นิ้วจึงทำให้เสียงที่ออกมาสูง แหลมคมกว่าฟลุต ให้ความรู้สึกร่าเริง พริ้วไหวเสียงจะได้ยินชัดเจนแม้อยู่ในวงโยธวาทิตซึ่งกำลังบรรเลงด้วยเครื่องเป่าอื่นๆ มากมายวิธีการจับขลุ่ยปิคโคโล จับยึดด้วยมือทั้งสองให้ตัวขลุ่ยปัดหางไปทางขวา เป่าลมไปที่รูอยู่เกือบริมซ้าย

 

         รีคอร์ดเดอร์ [Recorder]

รีคอร์ดเดอร์ [Recorder]เป็นเครื่องลมไม้ชนิดที่ไม่มีลิ้นมีหลายระดับเสียงมากมายตั้งแต่ Sopranino, Soprano, Alto, Tenor และ Bass ขนาดก็จะลดหลั่นกันลงมาจากเสียงต่ำสุด จะใหญ่สุด เสียงสูงสุดก็จะเป็นตัวที่เล็กสุดเวลาจะเป่าใช้ปากอมส่วนที่เป็นปากแล้วจึงเป่าออกไปต้องการเสียงใดก็ขยับนิ้วที่ปิดรูอยู่ข้างๆ

 

                                                                                                                3d_darkbg_d_click_15.gifหน้าแรก

 

จัดทำโดย
นางสาวตรีทิพย์  โรจน์ประเสริฐกุล นางสาวธนัชพร  ดำรงวิเศษพาณิชย์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss.Threethip  Rojprasertkul  Miss.Tanatporn  Dumrongvisetpanit

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com