**กระดังงาไทย**

**กรรณิการ์****กันเกรา****การะเวก****กระดังงาไทย****กุหลาบ****แก้ว****กฤษณา****การะเกด**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

 


กระดังงาไทย
Cananga odorata Hook.f.&Thomson var.odorata
(Annonaceae

  

                กระดังงาจำปาเทศ             เหมือนเสด็จแดนสวรรค์
 อินทรา และเทวัญ                    ทุกช่อชั้นมาชื่นชม
                                                                                                  กาพย์เห่เรือ : นายฉันท์ ขำวิไล

              กระดังงาไทย เป็นต้นไม้ใหญ่โตมาก บางต้นสูงเกือบ 20-30 เมตร ดอกสีเหลืองแกมเขียวอ่อนๆ ตัวกลีบเล็กยาวและมีกลิ่นหอม มาก จนนำเอามาทำเป็นเครื่องหอมใช้
้ในการปรุงอาหารบ้าง การปลูกคงใช้เมล็ดหรือกิ่งตอน ดอกมีเรื่อยๆ

              กระดังงาเป็นไม้ในถิ่นเอเซียเขตร้อน อยู่ในวงศ์เดียวกับน้อยหน่าและการะเวก ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีหรือรูปไข่   ขนาดยาว 9-15 ซม. กว้าง 6-8 ซม. แผ่นใบบาง ดอก
ออกเป็นช่อสั้น ห้อยลง ขนาดดอก 6-8 ซม. แต่ละดอกมี 6 กลีบ  กลีบเป็นแถบบาง ขอบเป็นคลื่นเล็กน้อย

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com