**กุหลาบ**

**กรรณิการ์****กันเกรา****การะเวก****กระดังงาไทย****กุหลาบ****แก้ว****กฤษณา****การะเกด**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

 


กุหลาบ
Rosa  spp. & Rosa  hybrids.
(ROSACEAE)

             ไม้เรียกผะกากุพ-                 ชะกะสีอรุณแสง
      ปานแก้มแฉล้มแดง                      ดรุณี ณ ยามอาย
     ดอกใหญ่และเกสร                       สุวคนธมากมาย
  อยู่ทน บ่วางวาย                          มธุรสขจรไกล
       อีกทั้งสะพรั่งหนาม                      ดุจะเข็มประดับไว้
                                                                       มัธนะพาธา : พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6

        กุหลาบในภาษาอังกฤษเรียกว่า Rose นั้น เป็นไม้พุ่มก็มี  ไม้เลื้อยก็มี แตกกิ่งก้านสาขามาก มักมีหนามตามต้นตามกิ่ง  ใบออกเป็นช่อ 3 หรือ 5 ขอบใบเป็นจักๆออกดอก
เป็นช่อหรือเดี่ยวก็ได้ สุดแต่พันธุ์  เป็นดอกไม้ที่งามมาก จนเรียกกันว่าเป็นนางพญาแห่งดอกไม้ (Queen of the flower)

        กุหลาบมากพันธุ์ด้วยกันที่มีกลิ่นหอมเย็น    บางอย่างก็ส่งกลิ่นตอนเช้า บางพันธุ์ก็ส่งกลิ่นตอนเย็น เป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบอากาศหนาวเย็น เพราะฉะนั้นทางเหนือของประเทศ
ไทยจึงปลูกกันได้ดีกว่าภาคอื่นๆ 

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com