**แก้ว**

 

**กรรณิการ์****กันเกรา****การะเวก****กระดังงาไทย****กุหลาบ****แก้ว****กฤษณา****การะเกด**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

 


แก้ว
Murraya  paniculata  Jack.
(RUTACEAE)

                    ไม้แก้วกลิ่นแก้วกราย         หอมบ่วายวังเวงใจ
               ทุกข์ลืมปลื้มอาลัย                  ว่ากลิ่นแก้วแล้วเรียมหา
                                                                           นิราศพระบาท : พระราชนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์

                ไม้พุ่มที่นับว่างามมากต้นหนึ่งหากตบแต่งให้ได้รูปทรง แต่ถ้าปล่อยให้เจริญเติบโตไปเรื่อย ก็จะกลายเป็นไม้ต้นใหญ่ ใบนั้นเล็กเป็นช่อ ใบมันขลับ ดอกออกเป็นพวงสีขาว
สะอาด มีกลิ่นหอมแรงจัดทีเดียวในตอนเช้า แรงกว่ากลิ่นเวลาเย็น แก้วออกดอกเป็นพักๆ เป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกง่าย ตอนก็ได้ หักกิ่งชำ บางทีก็เกิดจากรากงอกงามเป็นต้นใหม่

                แก้วเป็นพันธุ์ไม้ที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วไป มีถิ่นกำเนิดในเอเซียเขตร้อน มีชื่ออื่นๆ ตามท้องถิ่น ได้แก่ แก้วขาว แก้วขี้ไก่ แก้วพริก ตะไหลแก้ว แก้วลาย และจ้าพริก
เป็นพืชวงศ์เดียวกับมะกรูด มะนาว และส้มต่างๆ ดอกในช่อมักบานพร้อมกันเกือบหมด และร่วงภายในวันเดียวกัน ขนาดดอกประมาณ 1.5 ซม.

                   กลิ่นแก้วแก้วกลิ่นชัด         พระพายพัดรำเพยกระพือ
             นามแก้วดอกแก้วคือ               แก้วเนตรพี่นี้ใช่ใคร
             ดอกแก้วสีขาวผ่อง                 ไม่เหมือนน้องต้องติดใจ
             ขาวเหลืองเรืองเรื่อใส            ในแหล่งหล้าหาไหนทัน
                                                                กาพย์เห่เรือ    ตอนแห่ชมสวน...ระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5
       

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com