**เข็ม**

**ขจร****ข่อย****ขานาง****เข็ม****เขี้ยวกระแต**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

         
เข็มพวงขาว
Ixora finlaysoniana  Wall.
(RUBIACEAE)

                      ลำดวนดอกดกตกเต็ม             ยี่เข่งเข็มสารภียี่โถ
               รสสุคนธ์ปนมะลิผลิดอกโต            ดอกส้มโอกลิ่นกล้าน่าดม
                                                                             อิเหนา : พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2

        เข็มพวงขาว หรือเข็มขาวเป็นพันธุ์ไม้วงศ์เดียวกับ ยอ คัดเค้า และกาแฟ ต้นสูงได้มากกว่าเข็ม    ทั่วๆไป  และมักจะสูงเกิน 2 เมตร  ดอกเกิดที่ปลายกิ่งเป็นช่อแน่น  เข็ม
ชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในเอซียเขตร้อน มีกลิ่นหอมแรงกว่าเข็มชนิดอื่นๆ และให้ดอกเกือบตลอดปี แต่จะดกมากในช่วงฤดูร้อน

เข็มหอม
Ixora  sp.
(RUBIACEAE)

        มีดอกหอมเหมือนกัน ต้นสูงประมาณ 1 เมตร  ตัวดอกออกเป็นช่อคล้ายๆ รูปกรวย มีสีขาวแกมเขียว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ไม่ฉุนเฉียว ต้นใหญ่ขยายได้โดยใช้ปักกิ่ง  หรือ
ตอน หรือเพาะเมล็ด


 

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com