**เขี้ยวกระแต**

**ขจร****ข่อย****ขานาง****เข็ม****เขี้ยวกระแต**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 

         
เขี้ยวกระแต
Psilanthus bengalensis  j.Leroy.
(RUBIACEAE)

                          กล้วยไม้ชายผ้าสีดาห้อย            ช้องนางย้อยยวนอารมณ์เมื่อลมหวน
              เขี้ยวกระแตกลิ่นตลบมาอบอวล              ดังเชิญชวนให้สบายคลายกมล
                                                                                          เงาะป่า : พระราชนิพนธ์ในรัชการที่ 6

        เขี้ยวกระแตเป็นไม้ต้นเล็กๆ สูงประมาณ 1-2 เมตร  ใบออกทึบเป็นคู่ๆ ตลอดกิ่งออกดอกตามซอกของใบ ซอกละดอกเกือบทั่วทั้งกิ่ง  สีขาวคล้ายดอกมะลิ แต่มักมี 4 หรือ
5 กลีบ เวลาบานพร้อมกันหมด ทั้งต้น สีขาว หอมแรงมาก บานเวลาเย็นและชั่วคืนเดียวร่วงหมด การขยายพันธุ์มัก ใช้การตอนกิ่ง
 

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com