**จำปี**

**จำปา****จำปี****จำปูน**
 
***ผู้จัดทำ*** 
อักษร ก 
อักษร ข 
 อักษร จ 
อักษร ช 
อักษร ซ 
อักษร ด 
อักษร ต 
อักษร ท 
อักษร น 
อักษร บ 
อักษร ป 
อักษร ผ 
อักษร พ 
อักษร ม 
อักษร ย 
อักษร ร 
 อักษร ล 
อักษร ศ 
อักษร ส 
อักษร อ 
**Thanks** 


จำปี
Michelia alba  DC.
(MAGNOLIACEAE)

                     มะลิวันพันระกำแกมจาก               ได้สามวันกรรมพรากไปจากห้อง
              จำปีเคียงโศกระย้าผกากรอง                พี่โศกเศร้าเฝ้าครองกว่าสองปี
                                                                                    ขุนช้างขุนแผน : พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2

        เป็นต้นไม้สูงกว่าจำปาเล็กน้อย และเรือนต้นก็แตกเป็นพุ่ม ยอดบานใหญ่กว่าจำปา มีดอกเหมือนดอกจำปา แต่สีขาวและกลีบเล็กกว่า กลิ่นหอมแรง เริ่มหอมเวลาเย็นตลอดไป
จนกระทั่งโรย ใช้ตอนกิ่งปลูก จำปีทนดีกว่าจำปา อยู่ใกล้ๆน้ำก็ได้

        ทั้งจำปาและจำปี เป็นพันธุ์ไม้ของเอเชียเขตร้อน ในธรรมชาติเป็นไม้ต้นที่มีขนาดใหญ่ชนิดที่ปลูกเลี้ยงกันมีกลีบกว้างกว่าของป่านอกจากนั้นยังไม่เคยมีรายงานว่ามีการติด
ผลของจำปีบ้าน

 

ผู้จัดทำ
นางสาว สมร นวังคสัตถุศาสน์ ม.6/5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright(c) 2006 Ms Smorn Navankasattusas All rights reserved. 
เวบไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com